Skip to main content

Anykščių r. Traupio pagrindine mokykla

Anykščių rajono Traupio pagrindinė mokykla  dieninė, savarankiška bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vaikų neformaliojo švietimo programas.

 

The Pensive Christ in Autumn

The Pensive Christ in Autumn - Indrė Musteikytė, 15, jpg
Indrė Musteikytė, 15

The Windmill in the Sunset

LT - The Windmill in the Sunset - Tomas Rakauskas
Tomas Rakauskas, 16

St. Anne's Church in Winter

LT - Traupis St. Anne's Church in Winter - Indrė Musteikytė, 15, jpg
Indrė Musteikytė, 15

The Beauty of Summer

LT - The beauty of summer - Indre Musteikyte
 Indre Musteikyte, 15